silicij značenje

silicij (lat.) (Si, silicium), kem. element, at. br. 14, rel. at. masa 28,09, nakon kisika najrašireniji element na Zemlji (27%). Elementarni s. ima oblik tamnih, tvrdih kristala metalna sjaja; služi kao sastojak nekih čvrstih legura. U spojevima je četverovalentan. Silicijev dioksid (SiO2; → kremen) anhidrid je kremene kiseline Si(OH)4 kojoj su soli silikati; ovi zajedno s kremenom tvore 95% Zemljine kore, stvarajući mnogobrojne vrste minerala. Silicijev karbid (SiC) služi kao abraziv (karborund). → silikoni