šijiti značenje

šijiti ili šiije (tur. iz arap.: pristaše), manjinska muslimanska sljedba koja drži da je Muhamed za svoga nasljednika odredio Aliju i da je nakon njegove smrti vlast nad islam. svijetom trebala prijeći na njegove potomke. Dijele se na zaidite, imanite i ismailite.