Sijamci značenje

Sijamci, stari naziv za stanovnike Tajlanda odn. narod → Tai.