signal značenje

signal (lat.). 1. Unaprijed određen ili opć. shvatljiv znak neke obavijesti, vidni (gestikulacija, semafor i sl.), slušni (zvono i sl.), mjerljivi (električni s.). 2. inf svaki događaj ili pojava koja prenosi informacije. 3. Informacija u električnom ili elektromagnetnom obliku, sadržana u vrijednosti neke el. veličine (napona, struje, frekvencije, faze, trajanja itd.); analogni s. sadrži neprekinuti niz vrijednosti te veličine a digitalni s. samo neke diskretne vrijednosti (npr. binarni samo dvije).