sigla značenje

sigla (lat.), početna slova kojima se radi kratkoće zamjenjuje neko ime ili naziv; npr.: RH, MUP, HV, HTV, SAD. U stenografiji znak kojim se zamjenjuje slog ili čitava riječ.