Sievert značenje

Sievert, Rolf (1896–1966), šved. fizičar; posebno se bavio zaštitom od ionizirajućega zračenja (→ sivert).