Siegfriedova linija značenje

Siegfriedova linija ili Zapadni bedem, njem. utvrđena fronta (duga 600 km) prema Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj, građena 1938–45. Sastojala se od 22 000 fortifikacijskih objekata; nakon II. svj. r. porušena.