Shimazaki značenje

Shimazaki, Tôson (1872–1943), jap. pisac »naturalističkog« smjera; u romanu Zavjet obrađuje život Etâ, jap. »nedodirljivih«. Pred zoru; Proljeće; Vrata Istoka.