Sgambati značenje

Sgambati, Giovanni (1841–1914), tal. pijanist i skladatelj; pridonio obnovi tal. instrumentalne glazbe. Simfonije, komorna, glasovirska i crkv. djela. Nocturna; Requiem.