sfera značenje

sfera (grč.). 1. Kugla. 2. astr nebeska s., fiktivna s. beskonačnoga radijusa sa središtem na mjestu promatrača; služi za jednostavnije rješavanje astronomskih zadataka. 3. Drugi element u mnogim složenicama iz znanstvene terminologije (značenje: zona, sektor sferična oblika), npr. atmosfera, stratosfera. 4. pren područje, djelokrug.