sfalerit značenje

sfalerit (grč.), cinkov blistavac, mineral, cinkov sulfid ZnS; glavna cinkova ruda.