Sevast značenje

Sevast (grč.: uzvišeni), naslov koji odgovara lat. Augustus za cara; u Bizantu naslov viših dvorskih službenika.