Serra značenje

Serra, Antonio (16/17. st.), tal. ekonomist i pravnik; merkantilist; raspravlja o priljevu i odljevu novca i o trgovačkoj bilanci.