Šercar značenje

Šercar, Hrvoje (1936), hrv. slikar i crtač bogate imaginacije i razvijena osjećaja za liniju, autor fantastičnih veduta istarskih i dalm. gradova.