šeng značenje

šeng, prastaro kin. puhačko glazbalo; vrsta usnih orgulja sastavljenih od zračne komore (izdubljena tikva) u koju je utaknut niz od 10–17 bambusovih cijevi s rupicama i usnik. Po uzoru na nj u Europi su građeni harmonij i harmonika.