Seifert značenje

Seifert, Jaroslav (1901–86), češ. pjesnik; lirika mladosti, nadanja, ljubavi prema prirodi, domovini, rodnom gradu, solidarnosti s potlačenima. Grad u suzama; Na valovima TSF; Poštanski golub; Koncert na otoku. Nobelova nagrada 1984.