segmentacija značenje

segmentacija (lat.). 1. biol raščlanjenost tijela biljnih ili životinjskih organizama, smjerom uzdužne osi, na segmente ili metamere. 2. U embriologiji → brazdanje.