sedef značenje

sedef (tur. iz arap.), unutarnji sloj ljušture nekih školjkaša i puževa, građen od valovitih listića organske i mineralne tvari; prelijeva se u duginim bojama.