Schwendener značenje

Schwendener, Simon (1829–1919), švic. botaničar; prvi utvrdio da su lišaji građeni od alga i gljiva; otkrio mehaničke principe u građi biljaka.