Schumpeter značenje

Schumpeter, Joseph Alois (1883–1950), austr. ekonomist i sociolog, od 1932. u SAD; radovi iz teorije privrednih ciklusa i povijesti ekon. doktrina. Teorija privrednog razvoja; Kapitalizam, socijalizam i demokracija; Povijest ekonomske analize.