Schubert značenje

Schubert, Franz Peter (1797–1828), austr. skladatelj; jedan od tvoraca romantičnoga glazb. stila. Postavio temelje novijoj njem. solo pjesmi (o. 630 pjesama na stihove J. W. Goethea, F. Schillera, Ossiana i dr.); u klas. oblike simfonije (VIII. »nedovršena«), sonate i komorne skladbe (gudački kvartet Djevojka i smrt; glasovirski kvintet Pastrva) unio lirski sadržaj; potaknuo razvoj glasovirske minijature (Glazbeni trenutci; Impromptu), obogatio zbornu glazbu.