Schlieffen značenje

Schlieffen, Alfred von (1833–1913), njem. feldmaršal, načelnik glavnoga stožera (1891–1905); tvorac plana za rat na dvjema frontama, primijenjen za I. svj. rata u napadu na Francusku; napisao djela iz voj. teorije i povijesti (Kana).