Scherchen značenje

Scherchen, Hermann (1891–1966), njem. dirigent i muzikolog; izvođač moderne avangardne glazbe; utemeljio Novo glazbeno društvo (Berlin), časopis Melos i elektroakustički institut u Gravesanu (Švicarska). Skladao gudački kvartet, glasovirski trio i sonatu, solo pjesme u načinu sličnom radu A. Schönberga.