Scheler značenje

Scheler, Max (1874–1928), njem. filozof, fenomenolog; fenomenološku metodu E. Husserla primjenjivao na etiku. Značajni su njegovi doprinosi sociologiji znanja. čovjek i kozmos; Formalizam u etici i materijalna vrijednosna etika.