Savart značenje

Savart, Félix (1791–1841), franc. fizičar; poznat po radovima iz područja akustike, znanosti o elektricitetu, optike i po Biot-Savartovu zakonu. Po njemu nazvan savar, mjerna jedinica frekvencijskoga intervala.