savana značenje

savana (španj. iz karipskoga), tropska travnjačka biljna zajednica pretežito kserofitnoga karaktera.