šav. značenje

šav. 1. Spoj s pomoću konca (npr. dvaju dijelova tekstila). 2. Spoj dobiven zavarivanjem ili zakovicama (npr. dvaju komada lima). 3. med kirurški š., umjetno spajanje tkiva pojedinih organa nakon operativnoga zahvata.