Sault Sainte Marie značenje

Sault Sainte Marie, kan. grad i luka u pokrajini Ontario, nasuprot istoimenom gradu u SAD; 74 566 st. Metalurgija; kem., drvna ind.; proizvodnja papira. Turizam.