satyāgraha značenje

satyāgraha (sanskrt. satya: istina i āgraha: tvrdoglavost, upornost), načelo polit. morala M. Gandhija, prema kojemu istina isključuje primjenu nasilja; načelo, politika pasivnoga otpora (nekoj vlasti).