Saturn značenje

Saturn, planet, drugi po veličini u Sunčevu sustavu; srednja udaljenost od Sunca 9,5 astronomskih jedinica, period revolucije 29,46 god. a rotacije 10 h 30 min; polumjer 60 335 km, masa 568,5 · 1024 kg (95 masa Zemlje), a srednja gustoća 7,0 · 10–4 kg/m3. Kemijski sastav S. sličan je Sunčevu i Jupiterovu. Od svih planeta ima najmanju srednju gustoću i najjače je splošten. Ima gustu atmosferu od amonijaka i metana te sustav pojaseva. Temperatura u gornjem sloju oblaka iznosi –180 °C. Silikatnu jezgru polumjera o. 10 000 km okružuje ovoj tekućega metalnog vodika na koji se (oko polovice polumjera S.) nadovezuje ocean tekućega molekularnog vodika. S. ima vrlo uočljiv sustav od 5 prstenova ukupna promjera 280 000 km, debljine 1 km, sazdanih od manjih i većih silikatnih i/ili ledenih tijela (zrnca prašine do stijena od stotinu metara). Ravnina prstena poklapa se s ravninom ekvatora koja je nagnuta na ravninu staze Saturna za 27°. – Američka letjelica Pioneer 11 prva je prošla kraj Saturna (1. 9. 1979) te poslala znanstvene podatke i snimke. Slijedili su Voyager 1 i 2 koji su poslali na tisuće snimaka Saturna, njegovih pratilaca i prstenova.