satirijaza značenje

satirijaza (grč.), patološki pojačan seksualni nagon u muškaraca.