satiri značenje

satiri, grč. mit, pratioci Dionizovi, demoni šuma i brda; predstavnici raspuštena života.