Saskatchewan značenje

Saskatchewan, pokrajina u sr. Kanadi; 652 330 km2, 978 933 st. U sr. i J dijelu ratarstvo (žitarice) i stočarstvo. Bogata ležišta nafte i zemnoga plina, potaše, urana, ugljena i dr. Upravno središte Regina.