Sasi značenje

Sasi (Saksonci), starogerm. pleme nastanjeno S od Labe. U 3. i 4. st. plemenski savez S. prodro do rijeke Weser, u 5–6. st. u Britaniju. U 9. st. osnovali kneževinu Sasku. Od 11. do 13. st. S. predvode u naseljavanju i germanizaciji slav. zemalja.