Sarvaš značenje

Sarvaš, naselje u Slavoniji, JI od Osijeka; 1539 st. Bogato arheol. nalazište vučedolske kulture. U agresiji na Hrvatsku 1991. razorile ga srpske snage. Poljoprivreda.