šari-nilski značenje

šari-nilski (chari-nilski) jezici, jedna od šest potporodica nilsko-saharske porodice (ili porodica velike porodice) afričkih jezika; sastoji se od istočnosudanske grane (s nubijskom i nilotskom skupinom), srednjosudanske grane te grane berta i kunama.