sardski jezik značenje

sardski jezik, romanski jezik italorom. ogranka kojim govori o. 1,35 mil. ljudi na otoku Sardiniji (gotovo svi dvojezični). Razlikuje četiri osnovna narječja: kampidansko, sasarsko, galursko i logudorsko. Nije razvio standardni oblik, već je jezik kulture i javnoga života na Sardiniji talijanski. U fonetici, morfologiji i rječniku očuvao mnoga arhaična obilježja. Na Sardiniji djeluje jak pokret da se sardskomu prizna status službenoga jezika.