šarani značenje

šarani (Cyprinidae), najraširenija por. slatkovodnih riba (više od 2000 vrsta); žive u Europi, Aziji, Sjevernoj Americi i dijelovima Afrike; ekonomski je važan obični šaran (Cyprinus carpio); uzgaja se u ribnjacima.