sapuni značenje

sapuni (balkanski lat.; možda i preko tur.), smjese natrijevih (rjeđe kalijevih) soli viših masnih kiselina koje sadrže nešto vode i, ovisno o primjeni, različite dodatke (mirisne tvari, bojila, dezinficijense); najčešće su sredstva za pranje i emulgatori; proizvode se saponifikacijom masti i masnih ulja ili neutralizacijom masnih kiselina alkalijskim hidroksidima ili karbonatima.