saprobiji značenje

saprobiji (grč.), organizmi (saprozoi i saprofiti), koji žive u okolini, najčešće vodenoj, bogatoj organskim tvarima u raspadanju; prema koncentraciji s. određuje se kakvoća vode.