saponifikacija značenje

saponifikacija (novolat.) (osapunjivanje), kem 1. razgradnja masti i masnih ulja lužinama, pri čemu nastaju sapuni i glicerol; 2. razgradnja estera hidrolizom, obično u prisutnosti lužina ili kiselina, uz nastajanje alkohola i karbonskih kiselina.