Sapir značenje

Sapir, Edward (1884–1939), am. lingvist i antropolog njem. podrijetla; jedan od utemeljitelja am. strukturalizma; važan je njegov doprinos tipologiji i proučavanju vezâ između jezika i kulture (bavio se indijanskim jezicima) te jezika i psihologije. Jezik, uvod u proučavanje govora.