Santa Margherita Ligure značenje

Santa Margherita Ligure, grad, luka i turističko središte I od Genove, Italija; o. 12 000 st. U blizini benediktinska opatija (14. st.).