Santa Ana značenje

Santa ana, Antonio López de (1797–1876), meks. general i političar; predsj. republike 1833–36., ponovno 1841., ali je 1844. prognan; zapovjednik meks. vojske u Am.-meks. ratu (1846–48); ponovno predsj. republike 1853–55; vladao diktatorski; srušen ustankom.