sanskrt značenje

sanskrt (staroindij. sanskrta: uređen, dovršen, savršen), indoeur. jezik indoarijske grane; klas. jezik indij. književnosti, formirao se od ← 7. do ← 6. st., gramatički kodificiran već u ← 4. st. (→ Pānini); razlikuje se od starijega vedskog jezika, kao i od prakrtâ osnovanih na pučkim narječjima. Proučavanje sanskrta bilo je temelj poredbenom istraživanju indoeur. jezikâ. I danas sveti jezik brahmanskoga obreda te jezik književnosti i znanosti u Indiji.