Sankt Peterburg značenje

Sankt Peterburg (1914–24. Petrograd, 1924–91. Lenjingrad), grad na utoku Neve u Finski zaljev, Z Rusija, 4 628 000 st. Sveuč. (osn. 1819), Pulkovski astronomski opservatorij, Zimski dvorac, Aleksandro-Nevska lavra, Isakijevski sabor, mnogobrojni muzeji (Ermitaž), kazališta i knjižnice (Akademije znanosti, Sveučilišna, Državna javna). Brodogradnja, metalurgija, ind. strojeva, kem. i tekst. ind. – Osnovao ga Petar I. Veliki 1703; u idućem desetljeću postao sjedištem dvora i drž. uprave pa se brzo razvijao. Gl. središte Listopadske revolucije 1917. U II. svj. ratu pod njem. opsadom 900 dana i gotovo srušen bombardiranjem. Pod Unesco-vom zaštitom od 1990.