sandhi značenje

sandhi (sanskrt.), glasovna promjena koja nastaje na početku ili na kraju neke riječi zbog njezina susjedstva s drugom riječju u rečenici; npr. izgovorno mijenjanje »past ću« u »pašću«, »otac bi« u »otadz bi«.