Sana značenje

Sana, rijeka, desni pritok Une, BiH; duga 140 km.