samoubojstvo značenje

samoubojstvo, oduzimanje života samomu sebi. Uzroci mogu biti endogeni (bolest, depresije) ili egzogeni (društv., obiteljske prilike i dr.). Prema statističkim podacima javlja se više u muškaraca nego u žena, više među obrazovanima nego među neobrazovanima, češće u gradu i u industrijski visoko razvijenim zemljama nego na selu i u nerazvijenim, zaostalim krajevima.