samar značenje

samar (novogrč.), sedlo za tovarne životinje.